Przetargi

Wielospecjalistyczne Centrum Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED

Specyfikacja warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania w trybie ustawy z dn. 11 września 2019 r.

Prawo do zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. nm.)

pn. "Zakupy aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy"

w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowa strategia onkologiczna"

Kody CPV: 33111650-2- urządzenia do mammografii 

Identyfikatory ogłoszenia

Tytuł zamówienia

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy

Wysłane przez

CENTRUM WIELOSPECJALISTYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ NZOZ MARMED Marian Wiadrowski

Data odbioru

24.06.21 16:09

Reception Id (numer wewnętrzny)

21-335767-001

ID nadawcy

ENOTICES-ECAS_n0079hyj/2021-085175

Identyfikatory ogłoszenia
Tytuł zamówienia Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy
Tytuł publikacji PL-Świdnik: Urządzenia do mammografii
Wysłane przez Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ Marmed, Marian Wiadrowski
Data odbioru 24.06.21 16:09
Reception Id (numer wewnętrzny) 21-335767-001
ID nadawcy ENOTICES-ECAS_n0079hyj/2021-085175
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE ? OJ/S 2021/S 123-325508
Uwaga

Przesłane przez Państwa ogłoszenie przeznaczone do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S) zostanie udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) dziś o godz. 9.00 czasu środkowoeuropejskiego. Wtedy będzie można je zobaczyć po kliknięciu na link 2021/S 123-325508.

TED to baza danych zawierająca ogłoszenia o zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej. Baza danych jest dostępna na tej stronie internetowej: http://ted.europa.eu/.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych instytucje zamawiające muszą przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące wyników postępowania o udzielenie zamówienia w terminie określonym w tych dyrektywach. Dyrektywy są dostępne na tej stronie internetowej: http://ted.europa.eu/.

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Proszę na nią nie odpowiadać.
Aby skontaktować się z Urzędem Publikacji, proszę skorzystać z danych kontaktowych na stronie SIMAP. W każdej kolejnej wiadomości należy podać numer wewnętrzny: 21-335767-001.

ePUAPu, dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  (M5329596665 - adres nr skrzynki pocztowej)

 

Dokumenty do pobrania:

JEDZ zał. nr 3 do SWZ.xml

SWZ_zal_7_PotwJEDZ.docx

UMOWA_Załącznik_5_do_SWZ 2.doc

Zalacznik_nr 6 do_SWZ grupa kapitałowa.docx

Zał 3A WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU.docx

Zał. nr 1 OPZ Mammogafy.docx

Zał.nr 1 POPRAWIONY OPZ Mammografy.docx

Załącznik_4_do_SWZ-2.xls

Załącznik_nr. 2_do_SWZ FO (1).doc

SWZ -MARMED Świdnik.docx

SWZ - MARMED Świdnik po korekcie.docx

Wielospecjalistyczne
Centrum Opieki Ambulatoryjnej
 NZOZ ?MARMED?
 
Tel./Fax (0-81) 468-92-51
ul. Jarzębinowa 4
21-040  Świdnik
 
FILIA:
CHEŁM, ul. Obłońska 9
LUBLIN, Zemborzycka 53a

NZOZ MARMED

Rejestracja czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

 
CHEŁM

ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm

tel.  82 563 90 74

tel. 790 630 057

marmedch@gmail.com

ŚWIDNIK

Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 92 51

tel. 81 751 44 66

rejestracjaswidnik@gmail.com

LUBLIN

ul. Zemborzycka 53a, 20-445 Lublin

tel. 731 310 999

tel. 516 926 555

lublinmarmed@gmail.com