Długoterminowa Pielęgniarska Opieka Domowa 

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi, które przebywają w domu. Ze względu na stan zdrowia wymagają stałych świadczeń pielęgniarskich, ale nie potrzebują hospitalizacji.

          Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci bez względu na wiek czy jednostką chorobową, którzy w skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punków (ocena stanu zdrowia odbywa się do miesiąc przez pielęgniarkę).

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:

          -wniosek lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych
          - pisemna zgoda pacjenta
          - kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką

Wielospecjalistyczne
Centrum Opieki Ambulatoryjnej
 NZOZ ?MARMED?
 
Tel./Fax (0-81) 468-92-51
ul. Jarzębinowa 4
21-040  Świdnik
 
FILIA:
CHEŁM, ul. Obłońska 9
LUBLIN, Zemborzycka 53a

NZOZ MARMED

Rejestracja czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

 
CHEŁM

ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm

tel.  82 563 90 74

tel. 790 630 057

marmedch@gmail.com

ŚWIDNIK

Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 92 51

tel. 81 751 44 66

rejestracjaswidnik@gmail.com

LUBLIN

ul. Zemborzycka 53a, 20-445 Lublin

tel. 731 310 999

tel. 516 926 555

lublinmarmed@gmail.com