PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM

Do Poradni dla Osób z Autyzmem mogą zgłaszać się osoby ze skierowaniem, u których  zostało postawione rozpoznanie z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych – m.in. autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera.
          Specjaliści pracujący w ramach Poradni to: psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeucie integracji sensorycznej, terapeuci zajęciowi.
          W ramach  zajęć oferujemy: program ćwiczeń normalizujących funkcjonowanie zaburzonych zmysłów, program ćwiczeń z zakresu psychomotoryki, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, rozwój umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, naukę wspólnej zabawy, porady dla rodziców.          

Poradnia czynna jest od  poniedziałku do soboty.

Wielospecjalistyczne
Centrum Opieki Ambulatoryjnej
 NZOZ „MARMED”
 
Tel./Fax (0-81) 468-92-51
ul. Jarzębinowa 4
21-040  Świdnik
 
FILIA:
CHEŁM, ul. Obłońska 9
LUBLIN, Zembrzycka 53a

NZOZ MARMED

Rejestracja czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

 
CHEŁM

ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm

tel.  82 563 90 74

tel. 790 630 057

marmedch@gmail.com

ŚWIDNIK

Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 92 51

tel. 81 751 44 66

rejestracjaswidnik@gmail.com

LUBLIN

ul. Zembrzycka 53a, 20-445 Lublin

tel. 731 310 999

tel. 516 926 555

lublinmarmed@gmail.com